Cisco Meraki - Antenna - Wi-Fi - 11.2 dBi, 10.8 dBi - Wall-Mountable, Pole Mount - for MR42E

Availability: In Stock
Save $498.00
$1,399.00
$901.00
SKU MA-ANT-3-F5

Cisco Meraki - Antenna - Wi-Fi - 11.2 dBi (for 2.4 GHz), 10.8 dBi (for 5 GHz) - wall-mountable, pole mount - for Cisco Meraki MR42E